Lithops pseudotruncatella seedlingsC 70
                                                                                         Lithops pseudotruncatella C 70 30 days

C 97
Lithops psudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. riehmerae C 97 25 days

pseudo. dendritica Nauchas
Lithops pseudotruncatella subsp. dendritica Nauchas 25 days


C71
Lithops pseudotruncatell subsp. dendritica C 071 "Pulmonuncula" 30 days

C 069
Lithops pseudotruncatella subsp. volkii C 067 25 days

C 357
Lithops pseudotruncatella subsp. dendritica C 357 75 km SW Rehoboth Namibia 298 days