Lithops optica  seedlings

C 291
Lithops optica C 291 25 days

C311
Lithops optica C 311 maculate form 98 days

H4704
Lithops optica H4707     297 days

c81a
Lithops optica "Rubra" C081A 121 days

C 287
Lithops optica "Rubra" C 287 298 days